نام کاربری
**** 711204
1098 0408 9026 7112
تاریخ انقضا :
1405/01/01

افزایش اعتبار

انتقال به شبا

شارژ تخفیف

تیکارت به تیکارت

تیکارت هدیه

حساب بانکی

رمز دوم خرید

تراکنش ها

تراکنش ها

 • دریافت Bitcoin

  آدرس: 93E25DAEYWZXF01

  50000 تومان

  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

 • دریافت Bitcoin

  آدرس: 93E25DAEYWZXF01

  50000 تومان

  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

 • دریافت Bitcoin

  آدرس: 93E25DAEYWZXF01

  50000 تومان

  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

 • دریافت Bitcoin

  آدرس: 93E25DAEYWZXF01

  50000 تومان

  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

 • دریافت Bitcoin

  آدرس: 93E25DAEYWZXF01

  50000 تومان

  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

 • دریافت Bitcoin

  آدرس: 93E25DAEYWZXF01

  50000 تومان

  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

کاربر گرامی بعد از درخواست انتقال به شبا بلافاصله بعد از ارسال درخواست از طریق سامانه پایا و طبق قوانین پایا به شبای مشخص شده واریز خواهد شد.