کاربر گرامی جهت خرید از تمامی پذیرندگان آنلاین و حضوری بایستی تیکارت شما دارای اعتبار تخفیف باشد، جهت افزایش اعتبار تخفیف به باشگاهی که کارت را دریافت کردید، مراجعه و یا تماس بگیرید.

نزدیکترین

جستجوی پیشرفته:
پذیرنده های ویژه آنلاین
پذیرندگان شعبه ای سراسری